De vinger op de zere plek leggen

Interne communicatie, zo leg je de vinger op de zere plek!
Een organisatie is zo goed als de kwaliteit van de onderlinge communicatie. De klant baseert zijn beeld van een organisatie op de informatie, service en kwaliteit die hij ontvangt van de organisatie. Medewerkers zijn daarmee het visitekaartje en direct van invloed op de beleving van de klant. En loopt de dienstverlening aan de klant niet gesmeerd…dan kan de oorzaak vaak worden gevonden in een gebrek aan (de juiste) interne communicatie.

Het Nationaal Onderzoek Verandermanagement (bron: managementsite.nl) doet al diverse jaren onderzoek naar gebreken in interne communicatie.
Drie factoren die het hoog scoren zijn:

 1. De medewerkers vinden de berichtgeving van de top niet duidelijk over wat anders of beter moet
 2. De leidinggevenden zijn niet goed in staat visie en beleid naar hun mensen over te brengen
 3. De top van de organisatie weet niet wat er dieper in de organisatie leeft

Hebben nr. 1 en 2 veel te maken met ‘zenden’, nr. 3. is geheel gericht op het vragen & ontvangen van informatie.
Want hoe goed luisteren we écht naar wat er leeft en speelt in de organisatie?

Over de schutting kijken
Weten we hoe processen werken op andere organisatielagen en afdelingen? Kennen we de professionele uitdagingen en spanningsvelden waarmee collega’s te maken hebben? En kunnen we deze verbinden of ondersteunen met de werkwijze van onze eigen afdeling? Het stimuleren van meer communicatie tussen afdelingen zorgt voor meer onderling begrip en draagt bewezen bij aan het verbeteren van de bedrijfsresultaten.

Niks blijft onopgemerkt
Met de komst van social media, is alles sneller en gemakkelijker deelbaar geworden. Positieve maar ook negatieve (klant)ervaringen, alles komt eerder naar buiten. Uit het mediaweb Trendonderzoek 2016 blijkt dat geen enkele organisatie het zich nog kan veroorloven social media te negeren.
Door middel van  interne communicatie kunnen we medewerkers ondersteunen in de informatievoorziening aan de klant én aangeven waar de mogelijkheden en grenzen liggen. Bijvoorbeeld door het opstellen van een social media policy en een persbeleid.

Maar waar begin je in het verbeteren van het interne communicatie proces?
Hoe leg je de vinger op de zere plek? Een stappenplan:

  • Begin met luisteren!
   Vraag om meningen en geef medewerkers de ruimte deze in alle openheid te kunnen delen. Deze exercitie begint in de bovenste organisatielagen (management team). Hoe goed zijn zij aangesloten bij de visie, missie en strategie van de organisatie? Hoe duidelijk is deze voor hen en hoe duidelijk is de bijdrage die zij hier, met hun eigen teams, aan kunnen leveren?
  • Breng in kaart
   Waar liggen de kansen voor de organisatie en waar liggen de valkuilen?
   Welke sterktes worden al goed benut en waar is ruimte voor verdere groei?Welke zwaktes kunnen omgebogen worden naar sterktes? Door hierover in de top van de organisatie concrete afspraken te maken, kan bepaald worden welke reële bijdrage afdelingen hieraan kunnen leveren.
  • Geef elke afdeling een rol
   Vervolgens kan dit luister & analyse traject worden herhaald door de afdelingsmanagers met hun eigen team(s).
   Hoe goed zijn de teams reeds aangesloten bij de visie, missie en strategie van de organisatie? En hoe duidelijk is voor hen welke bijdrage de afdeling kan leveren aan de doelen van de organisatie?
   Breng ook per afdeling de SWOT in kaart, om een beeld te krijgen van capaciteit- en ontwikkelingsbehoeften per afdeling.
  • Maak elke medewerker individueel accountable
   Vervolgens wordt de vertaalslag naar de individuele medewerker gemaakt. Wat houden de organisatie- en afdelingsdoelen voor hem in? Is dat realistisch, haalbaar en meetbaar voor de medewerkers (persoonlijke ontwikkelplannen en KPI’s), en bovenal ook uitdagend en aantrekkelijk?
  • Per organisatie-laag het doel en de boodschap bepalen
   Welk doel wil je organisatiebreed en per laag bereiken met de communicatie (Waar zitten de hiaten, waar ontbreekt welke kennis?)
   Hier leg je de vinger op de zere plek!
   Wat is dan de gewenste de boodschap (welke kennis / houding / gedrag wil je beïnvloeden), de gewenste communicatierichting en het best passende communicatiemiddel? Door van boven naar beneden door de organisatie te lopen, kunnen we bepalen welke behoefte er is in het informeren, begeleiden, motiveren en inspireren van teams & medewerkers.

Het begeleiden van deze (strategische) sessies is één van de expertises van Met Karakter.
Meer weten? ellen@metkarakter.eu voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek

Blogauteur: Ellen van der Aart, Met Karakter
Bronnen: managementsite.nl, mediaweb.nl
Met Karakter, hét blog over Corporate CommunicatieMet Karakter
Elke organisatie heeft een eigen karakter, een onderscheidend vermogen. Met Karakter helpt organisaties dit naar boven te halen en het bedrijfsmerk sterk te positioneren. Van strategie tot uitvoering en analyse.
Met Karakter staat voor daadkrachtig advies, training en begeleiding in communicatie, marketing en (re)branding vraagstukken.

Eerst terug naar de basis

Terug naar de basis! Hoe goed ken jij de oorsprong van jouw product?
Aan het begin van het nieuwe jaar blikken we vooruit, stellen we onszelf doelen en wordt de lat gelegd. Jaarplannen, activiteitenkalenders, meetings… Maar voordat we vooruit rennen, een interessante invalshoek om eerst terug te gaan naar de basis…

Via Customer Insights en Customer Journeys kijken we tot in detail naar de voorkeuren, wensen en beslismomenten van onze klanten. We kunnen in kaart brengen wat hen drijft, waar zij gelukkig van worden en welke alternatieven zij overwegen.

Terug naar de basisMaar hoe goed kennen we het product dat we ‘aan de man’ proberen te brengen? Als we de oorsprong van onze producten beter zouden kennen (de grondstoffen, ingrediënten, processen, voorgaande stappen in de bedrijfskolom) zijn we beter in staat de unieke eigenschappen van ons product te herkennen én benutten!

Ontdek de oorsprong
Elk product is anders, heeft een eigen DNA. Minute Maid Orange (Coca Cola) ging de uitdaging aan en volgde voor Minute Maid sinaasappelsap de weg terug van de winkelschappen, naar distributie centra’s, transport, verwerkingsbedrijven tot aan de fruitplantage. Dit leidde tot:

 • Een beter inzicht in de product-formule; het hebben van een vaststaand sap-recept is over boord gegaan!
 • Gewijzigde productbranding; nieuwe verpakking met sinaasappels én boom in beeld
 • Ander MVO beleid; door kennis van de oorsprong (plantages / productieprocessen) vergrootte focus op maatschappelijk verantwoord ondernemen (Doing Good campagnes, zie voorbeeld Sharing the Goodness)
 • Sterkere authenticiteit; Product-communicatie die de oorsprong toont én optimaal benut om onderscheidend te zijn

Voorbeeld YouTube film Minute Maid
Doing good – Sharing the Goodness

Blog auteur: Ellen van der Aart, Met Karakter
Inspiratie: inc.com, minutemaid.com

Over Met Karakter
AuthenticiteitElke organisatie heeft een eigen karakter, een onderscheidend vermogen. Met Karakter helpt organisaties dit naar boven te halen en het bedrijfsmerk sterk te positioneren. Van strategie tot uitvoering en analyse. Met Karakter staat voor daadkrachtig advies, training en begeleiding in communicatie, marketing en (re)branding vraagstukken.
Meer weten? ellen@metkarakter.eu

Is jouw inzicht goud waard?

Welk inzicht is goud waard?
Met het nieuwe jaar bijna in zicht, wemelt het online van de voorspellingen en trends voor 2016. Mooi om vooruit te kijken, maar óók goed om terug te blikken op het afgelopen jaar. Want juist die inzichten vormen de basis voor keuzes in het nieuwe jaar. Wat behouden we in onze werkwijze en wat gaan we (radicaal) anders doen?

Mijn top 5 van waardevolle inzichten in 2015:

 1. Bestaansrecht claim je niet, dat krijg je!
  Organisaties kunnen er uren aan besteden; het formuleren van hun visie en missie. Natuurlijk is het waardevol te weten waarom je als organisatie ‘op aarde bent’ en wat je kan toevoegen aan het bestaande aanbod. Maar of dat relevant en onderscheidend genoeg is, dát beslist de klant. Zo ja, dan gunt die klant jou de omzet, door jouw product of dienst af te nemen. Bestaansrecht is daarmee niet iets wat we zelf bepalen, bestaansrecht krijgen we van klanten die geldstromen onze kant laten opkomen, aldus Guido Thys. Ga dus vooral in gesprek met je klant en ken zijn drijfveren!
 2. Durf buiten de branche te denken
  Hoe zou jouw organisatie-vraagstuk eruit zien in een geheel andere branche? Wat zou dán de oplossing zijn? Haal het vraagstuk uit de gebruikelijke context en buiten het speelveld van de branche. Want eenmaal los van alle spelregels die gelden in je eigen branche, ziet een probleem er heel anders uit. En ben je in staat tot oplossingen te komen die je niet zou bedenken als je binnen de lijntjes van de branche blijft. Dit inzicht gaf Frank Groot (VisionDesicion) mee.
 3. Consumenten gaan massaal vreemd
  Van nature zijn consumenten vreemdgangers. Ook jouw klanten flirten met regelmaat met vergelijkbare merken…en met merken die gehele andere merkwaarden uitdragen. Van alle consumenten die Coca Cola Light drinken, is meer dan de helft man. En Coca Cola Zero een mannen-drankje? Dacht het niet, met ruim 50% vrouwelijke afnemers. Loyaliteit stijgt niet evenredig met het aantal klanten. Investeer vooral in het verkrijgen van méér klanten, als basis voor winstgevendheid. Loyaliteit is vervolgens mooi meegenomen, aldus Wiemer Snijders – verbonden aan het Ehrenberg-Bass Institute van Byron Sharp .
 4. Lekker relevant voor de klant!
  We hebben niet méér content nodig, maar content die er toe doet. Dit inzicht gaf Cor Hospes onlangs op een NIMA Marketing leergang aan de aanwezige marketeers. We werken met content-kalenders en overladen onze (toekomstige) klanten met informatie. Maar vertellen we hen ook wat er écht toe doet? Veel merken vertellen vooral graag over zichzelf, over hun presentaties, hun visie en hun werkwijze. Maar wat wil de klant, wat beweegt de klant en wat inspireert de klant? Stap in de leefwereld van de klant en deel kennis die er voor hem toe doet.
 5. Individu centraal
  Na een roerige periode van recessie, krabbelen we weer op. Consumenten krijgen meer vertrouwen in de economie en durven vaker én meer geld uit te geven. We gaan van een houding die tijdgeestwatcher en merk strateeg Peter Heshof kenmerkt als ‘Reducing negative impact’ naar ‘Improving positive impact’. Hiermee wordt een verschuiving ingezet van het wij-denken naar het ik-denken. De consument (maar ook werknemer!) durft zichzelf weer centraal te zetten en zoekt naar producten en diensten die hem vooruit kunnen helpen. Meer tailormade, meer individueel gericht en meer focus op toegevoegde waarde dus.

Blog auteur: Ellen van der Aart, eigenaar Met Karakter
Inspiratie: NIMA kennis sessies, Guido Thys, Cor Hospes, Peter Heshof, Wiemer Snijders, Frank Groot

Met Karakter, hét blog over Corporate CommunicatieOver Met Karakter
Elke organisatie heeft een eigen karakter, een onderscheidend vermogen. Met Karakter helpt organisaties dit naar boven te halen en het bedrijfsmerk sterk te positioneren. Van strategie tot uitvoering en analyse. Met Karakter staat voor daadkrachtig advies, training en begeleiding in communicatie, marketing en (re)branding vraagstukken.
Meer weten? ellen@metkarakter.eu