Van de concurrentie winnen? Intern beginnen!

Organisaties met betrokken medewerkers zijn 47% tot 202% effectiever dan de concurrentie. Zo luidde de uitkomst van een onderzoek van Watson Wyatt (bron People business / Unique) naar effecten van betrokkenheid van medewerkers. Het loont dus om intern te beginnen!
Want wat leveren betrokken medewerkers eigenlijk op voor de organisatie?

 • een lager ziekteverzuim
 • grotere kans op behoud medewerkers
 • groter incasserings- en inlevingsvermogen van medewerkers
 • dynamische, prettige werksfeer
 • kennis en informatie, door de ruimte voor dialoog
 • kwaliteit en productiviteit, doordat medewerkers een grotere inzet hebben en daarmee dus meer waarde kunnen toevoegen aan de organisatie

Meer betrokken = meer bevlogen
Worden medewerkers meer betrokken bij de organisatie, dan voelen zij zich meer gewaardeerd. Daardoor durven zij talenten meer te benutten, steken zij meer energie in het werk, krijgen zij meer focus, voelen zij meer verantwoordelijkheid en ontstaat er een passie voor het werk dat zij uitvoeren.
Hiermee kan de eerste voorsprong op de concurrent behaald worden. Want de klant voelt het écht als een medewerker vol passie en bevlogenheid werkt.

Wat levert betrokkenheid op voor medewerker en organisatie?
Bron: goals.nl

Winnen van de concurrentie begint dus intern
We spreken van een concurrentievoordeel als een organisatie met een product of dienst een positief en relevant onderscheid kan maken voor de afnemer. En daarbij draait het niet alleen om het product of de dienst zelf, maar om de gehele beleving er om heen. En juist in die beleving (zoals service, kennis, timing, empathie etc.) maken medewerkers het verschil.

De 3 speerpunten voor meer betrokkenheid

 1. communicatie; zowel top-down, bottom-up, vertikaal (binnen 1 divisie), horizontaal (op 1 organisatie niveau) en diagonaal (verschillende divisies en niveaus). Gebruik communicatiemiddelen die passen bij de organisatie, de interne doelgroep(en), de informatie en het doel
 2. openheid; maak medewerkers deelgenoot en maak relevante informatie toegankelijk en bereikbaar voor alle medewerkers. Creëer ook letterlijk zicht en openheid in de organisatie (laat medewerkers bijvoorbeeld eens een kijkje op een andere afdeling nemen dmv stages of taakroulatie)
 3. spirit; draag bevlogenheid, passie en enthousiasme van bovenaf uit. Want als het management deze toewijding niet heeft, waarom zouden medewerkers deze dan wel hebben?Dure communicatiemiddelen direct nodig?
  Welnee! Het voordeel van informeel

  Onderzoek van Involve & Vakblad Communicatie (2015) heeft uitgewezen dat persoonlijke (lijn) communicatie als het meest impactvol gezien wordt. Informele communicatie heeft meer impact dan voorheen. De communicatiemiddelen zijn hieraan ondersteunend. Communicatiemanagers en/of HR managers spelen hierin een belangrijke rol, tezamen met directie, managers en organisatie/merk ambassadeurs.

Blogauteur: Ellen van der Aart

Wie is mijn interne doelgroep?

Hebben we iedereen in beeld?
De interne doelgroep van een organisatie is breder en meer divers dan uitsluitend de categorieën: Directie, Managers en Medewerkers.

Theoreticus Henry Mintzberg onderscheidt in zijn “Structures in fives” binnen een klassieke organisatiestructuur vijf basisonderdelen. Dit zijn:

 • Uitvoerende kern: Ook wel de ‘werkvloer’ genoemd. Dit zijn de mensen die het eigenlijke werk in het bedrijf doen.
 • Strategische top: De directie, en in grote organisaties ook de board-members. Dit zijn de managers die verantwoording dragen voor divisies van het bedrijf en rapporteren aan de directie.
 • Ondersteunende diensten
 • Technostructuren: dit zijn de planningsafdelingen
 • Middenkader: dit zijn de managementlagen onder de top (directie en/of boardmembers) en boven de werkvloer

Naast medewerkers die in dienst zijn, behoren tot de interne doelgroep ook oud-medewerkers, leden van de raad van bestuur, freelancers en adviseurs die voor langere tijd aan de organisatie zijn verbonden en advies-organen zoals een ondernemingsraad.

Lekker belangrijk dat onderscheid?
Elke laag of samenstelling in de interne organisatie bekijkt de organisatie vanuit een eigen positie en invalshoek. Iedere positie in een organisatie kent immers eigen drijfveren, verantwoordelijkheden, belangen en connecties (intern en extern).

Inzicht loont
Inzicht in de posities, geeft inzicht in de benodigde informatie per doelgroep. Zo kan je per situatie bepalen welke kennis je aan wie wilt overdragen, welke houding je met de bedrijfscommunicatie wilt beïnvloeden en welk gedrag je zou willen bewerkstelligen.

Denk daarbij aan de volgende twee perspectieven:

 • Organisatie-gebonden -> de interne positie van medewerkers bepaalt mede de mate van kennis van de organisatie, verantwoordelijkheid voor de organisatie en het speelveld waarin de organisatie zich bevindt.
 • Persoons-gebonden -> de interne positie van medewerkers geeft ook een kennis- en verwachtingsniveau van de (oud) medewerker aan

 

Auteur blogartikel: Ellen van der Aart